palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Програми и проекти на ЕС

Основните дейности, които този проект включва са: ISO Консултации за 12 туристически организации (6 в България и 6 в БЮРМ), които осигуряват устойчивост от предишния проект FreshAir 2 и представляват утвърждаване на добри практики за увеличаване на икономическия капацитет на туристическия бизнес в трансграничния регион Втората основна дейност е изследването на Туристическия стимул. Туристическият стимул

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing” С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция

Проектът „ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА“ с акроним ЕМПЛОКОМП има две приоритетни оси – ЗАЕТОСТТА и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА. Проектният уеб сайт ЕМПЛОКОМП има за цел : Да осигури по-гладка комуникация между партньорите по проекта, така че проектът да се управлява възможно най-ефикасно и ефективно. Уеб сайтът ще осигори вътрешен

Договорът за субсидия за проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония“ е подписан на 25 май, 2011. Изпълнението на проекта е с продължителност от 1 година. Той ще приключи на 25 май 2012. Проектът има за цел да изгради модел за увеличаване на привлекателността на региона чрез стимулиране на притока на