palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

27.09.2022

На 21-22.09.2022 Търговско промишлена палата-Благоевград взе участие в бизнес изложението Серекспо в гр. Серес, Гърция., заедно с партньора Европейски информационен и консултантски център-БГ региони  и 30 български производители.Събитието се проведе в рамките на проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в  трансграничния регион“, с акроним: STRENGHTEN по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.25/13.04.21

На 14-15.10.2022 предстои организиране на подобно бизнес изложение с участието на 30 гръцки производители. То ще се проведе в зала „Орфей“ в парк Македония в Благоевград.

Съдържанието на тази публикация е изключителна отговорност на Търговско-промишлена палата-Благоевград и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледните точки на ЕС, Управляващия орган на програмата Interreg V-A Гърция-България, Съвместния секретариат и двете участващи държави.