palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

14.10.2022

Екипът на сдружение СЪВРЕМИЕ кани заинтересованите дизайнери на модно облекло от региона на област Благоевград да участват в поредния втори информационен моден ден в гр. Солун, Гърция.   На събитието ще бъдат представени модните тенденции за сезона есен-зима 2023-2024 в сферата на модното облекло.   Събитието се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът

01.12.2021

В рамките на проект: ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения „Нови умения и социално включване „, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.082-0003-C01, беше разработен електронен наръчник „Предимства и условия за заетост и социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

23.10.2020

Информационният бюлетин касае провеждането на последната среща с представители на бизнеса и провеждането на Форум „Социални услуги за приобщаващо общество и заетост“, организирани по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

23.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

20.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

14.10.2020

На 14.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше проведена втората среща с представители на бизнеса- общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване

14.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

13.10.2020

На 13.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше проведена първата среща с представители на бизнеса- общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване

13.10.2020

Генериране и оценка на идеи за социално предприемачество ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе

09.10.2020

Покана за събитие, за да бъдете информирани за този конкретен проект! Дата 14.10.2020, Час за регистрация 9.30 часа, Начало на събитието 10.00 часа. Място: Конферентна зала на ТПП – Благоевград на долупосоченият адрес за контакти. Дневен ред и теми на присъственото събитие: Представяне на постигнатите цели и резултати от проекта до момента; Основни моменти относно