palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

15.12.2022

Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград изпълнява дейност по обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачите и бъдещи предприемачи. Ще бъдат осигурени десет (10) еднодневни обучителни сесии на четиридесет (40) предприемачи в тематичните единици 1)Продажби и 2) Управление на човешки ресурси. Дейността е  по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони

14.10.2022

Екипът на сдружение СЪВРЕМИЕ кани заинтересованите дизайнери на модно облекло от региона на област Благоевград да участват в поредния втори информационен моден ден в гр. Солун, Гърция.   На събитието ще бъдат представени модните тенденции за сезона есен-зима 2023-2024 в сферата на модното облекло.   Събитието се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът

21.09.2022

На 21.09.2022 се проведе семинар на тема „Иновации Презентация Иновации“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21

20.09.2022

На 20.09.2022 се проведе семинар на тема „Предприемачество и стартиране на бизнес в селски райони“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21 Предприемачество

19.09.2022

На 19.09.2022 се проведе семинар на тема „Източници на финансиране“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21 Източници на финансиране.

Диагностика и консултиране на предприемачи Започва дейност Диагностика и консултиране на предприемачи и бъдещи предприемачи  –  дефиниране на цели, визия и насоки за стартиране на бизнес/развитие на бизнеса на съществуващи предприемачи. За целите на диагностиката ще бъде използван инструментариум предоставен от Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград, както и методологията за извършване на диагностиката.

01.12.2021

В рамките на проект: ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения „Нови умения и социално включване „, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.082-0003-C01, беше разработен електронен наръчник „Предимства и условия за заетост и социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

23.10.2020

Информационният бюлетин касае провеждането на последната среща с представители на бизнеса и провеждането на Форум „Социални услуги за приобщаващо общество и заетост“, организирани по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

23.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за