palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Провеждане на обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачите

Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград изпълнява дейност по обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачите и бъдещи предприемачи. Ще бъдат осигурени десет (10) еднодневни обучителни сесии на четиридесет (40) предприемачи в тематичните единици 1)Продажби и 2) Управление на човешки ресурси. Дейността е  по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ (Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad), с акроним „PEIRA“ .