palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Uncategorized

09.02.2024

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕКА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА“ Проект „Мост за преодоляване на различията“ Заглавие: Изкуствения интелект като универсален инструмент за сравнителен анализ в подкрепа на лицата с несъответстващ образователен статус към търсенето и затруднен достъп до пазара на труда Заключителната Конференция се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн.

09.08.2023

Настоящият доклад е създаден в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним PEIRA, финансиран с договор № B6.3а.23/13.04.2021 г., съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните-участнички в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014 –2020

09.02.2023

Работодатели от Югозападна България могат да се включат в Кариерна борса в сградата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 27 февруари от 09:00 ч, по време на която да проведат срещи със студенти в бакалавърски и магистърски програми. Работодателите трябва да се регистрират до 16 февруари. Към настоящата покана са приложени Програмата на Кариерната борса, както

18.10.2022

На 18.10.2022 се проведе партньорска среща на партньорите по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21. Беше обсъден постигнатия прогрес по проекта и бяха начертани следващи действия за изпълнение на проекта.

Диагностика и консултиране на предприемачи Започва дейност Диагностика и консултиране на предприемачи и бъдещи предприемачи  –  дефиниране на цели, визия и насоки за стартиране на бизнес/развитие на бизнеса на съществуващи предприемачи. За целите на диагностиката ще бъде използван инструментариум предоставен от Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград, както и методологията за извършване на диагностиката.

20.06.2022

Екипът на проект CREATIVE HUB кани всички заинтересовани граждани и фирми на информационна среща за представяне на проект CREATIVE HUB (ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР) с пълно наименование на проекта «Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи в сектора на модната промишленост, създаване на механизми за развитие на дизайнерския

01.06.2022

Основната цел на проекта е развитие и създаване на Креативен Център (Creative Hub), който ще предоставя подкрепа на малки и средни предприятия, специализирани в производство на модно облекло, млади специалисти в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил). Творческият център Creative Hub  ще предоставя широка гама от услуги, включително работа в мрежа на трансгранично и международно

11.01.2021

Проект „Управление на междукултурните продажби, обучение“ (Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning)   Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите? (Achievements so far)   ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:   Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори; Анализ

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020   БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество