palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Партньорство по проекти

Търговско-промишлена Палата Благоевград участва активно като водеща и партньорска организация по програми за трансгранично сътрудничество.

Основни програми, по които ТПП-Благоевград има дългогодишен опит:

  • ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ,
  • ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – БЮР МАКЕДОНИЯ,
  • ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Споразумения за сътрудничество:

1.Българо-Македонска камара,
2.ЮЗУ „Неофит Рилски“,
3.Стопански факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
4.Филологически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
5.Катедра „Социални дейности“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
6.Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
7.Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
8.Технически колеж към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
9.Община Благоевград,
10.Областна Управа – Благоевград,
11. AUBG – Американски Университет в България,
12.Сдружение на Югозападните Общини,
13.Асоциация на медиаторите в България,
14.AIESEC – студентска организация,
15.СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ПРОГРАМЕН СЪВЕТ – РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД: публично – частно партньорство,
16.РЕКИТС-Читалища,
17.Споразумение и писмо за намерение с Асоциация на Гръцките търговско – промишлени палати,
18. Споразумение с Федерация на професионалистите и занаятчиите – Гърция,
19.УНИВЕРСИТЕТ – ЩИП, БЮРМ,
20.Община Пехчево – БЮРМ,
21.АБС – младежка организация,
22.Училища 4 професионални гимназии
23. Национална федерация на ЦПО на област Тюрингия, Германия и др.

Партньорства по проектна дейност:

С писма за намерение и партньорство и реално подадени съвместни проекти и реализирани инициативи по различните финансови инструменти и програми, ТПП – Благоевград си е партнирала и партнира с над 100 организации от България и цяла Европа.

За повече информация, предложения за партньорство по програми на ЕС, моля използвайте информацията за контакт с нас.

Контакти