palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

11.06.2018

На 2 и 3 май 2018 г. на ученици от различни класове в  Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“  (бивша Солунска) в Благоевград бе представен блог по Програмата за училища посланици на ЕП, изработен от младшите посланици по програмата и и старши посланиците  Калин Маешки и Николай Куколев. Освен информация за Програмата за училища

23.05.2018

Търговско-промишлена палата-Благоевград е бенефициент по проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01 По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени и приложени програми както за индивидуална, така и за групова работа и консултиране за професионално и личностно развитие

17.01.2018

Във връзка с проведената в Гьотеборг среща на върха Европейската комисия прие днес нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.   Новите предложения идват само два месеца след като европейските държавни и

16.01.2018

Краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време. Текстът на поканата е достъпен тук. Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи. Източник: www.hrdc.bg

16.01.2018

Краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време. Текстът на поканата е достъпен тук. Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.   В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:   • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите Проекти, насочени към разработване