palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

12.04.2023

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград“ проведе консултации и обучения на предприемачи

06.04.2023

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград проведе консултации и обучения на предприемачи

16.12.2022

On the 15th of December the teams of the Bulgarian partners-Chamber of commerce and industry-Blagoevgrad and European information and consultancy center- BG regions participated in the 3rd project partners meeeting in Serres within the framework of project Strengthen. The partners discussed the current state of project implamentation and future steps as the project’s end approaches.

15.12.2022

Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград изпълнява дейност по обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачите и бъдещи предприемачи. Ще бъдат осигурени десет (10) еднодневни обучителни сесии на четиридесет (40) предприемачи в тематичните единици 1)Продажби и 2) Управление на човешки ресурси. Дейността е  по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони

14.10.2022

Екипът на сдружение СЪВРЕМИЕ кани заинтересованите дизайнери на модно облекло от региона на област Благоевград да участват в поредния втори информационен моден ден в гр. Солун, Гърция.   На събитието ще бъдат представени модните тенденции за сезона есен-зима 2023-2024 в сферата на модното облекло.   Събитието се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът

27.09.2022

На 21-22.09.2022 Търговско промишлена палата-Благоевград взе участие в бизнес изложението Серекспо в гр. Серес, Гърция., заедно с партньора Европейски информационен и консултантски център-БГ региони  и 30 български производители.Събитието се проведе в рамките на проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в  трансграничния регион“, с акроним: STRENGHTEN по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор

21.09.2022

На 21.09.2022 се проведе семинар на тема „Иновации Презентация Иновации“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21

20.09.2022

На 20.09.2022 се проведе семинар на тема „Предприемачество и стартиране на бизнес в селски райони“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21 Предприемачество

19.09.2022

На 19.09.2022 се проведе семинар на тема „Източници на финансиране“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21 Източници на финансиране.