palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕКА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА“ Проект „Мост за преодоляване на различията“ Заглавие: Изкуствения интелект като универсален инструмент за сравнителен анализ в подкрепа на лицата с несъответстващ образователен статус към търсенето и затруднен достъп до пазара на труда Заключителната Конференция се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„НЕКА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА“

Проект „Мост за преодоляване на различията“
Заглавие: Изкуствения интелект като универсален инструмент за сравнителен анализ в подкрепа на лицата с несъответстващ образователен статус към търсенето и затруднен достъп до пазара на труда
Заключителната Конференция се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн.

Place/Място: Blagoevgrad/Благоевград, Bulgaria/България. Date/Дата:20.12.2023

Събитието се фокусира върху представянето на резултатите от проекта.
Основната цел на събитието беше да достигне до компании, университети и граждани на ЕС и да ги информира за инструментите и услугите, създадени по време на дейностите по програмата.

Събитието протече при следния дневен ред:
 Представяне на проекта – цели, методи и предимства за постигане на резултатите.
Накратко за партньорите по проекта.
Гръцки Международен Университет- Водеща организация
MY COMPANY PROJECTS O.E. – Техническо обезпечаване на проекта и Уеб платформата
Държава – Гърция
Университет Крайова.
Държава – Румъния
Регионален център за професионално образование и обучение към
Търговско-промишлена палата – Благоевград (РЦПОО към ТПП)
– Организатор и домакин на събитието.
Държава – България.
 Презентации от страна на партньорите.

Презентиране на възможностите и функционалността на Уеб платформата: Възможности за обучение, търсещи и предлагащи работа.
Project Web page: https://bridgingthegapproject.eu/
BTG Web App: https://app.bridgingthegapproject.eu/

 Практически въпроси и коментари от местни експерти/преподаватели „Нека поговорим за целите и планираните резултати по проекта, за да бъде успешен“. Фокус: търсещи работа, работодатели – изискващи определени умения, възможности за формално образование, професионално образование и обучение! Предизвикателствата пред „триъгълника“ – 3-те целеви групи : добри практики и иновации, които да бъдат приложени на местно и международно равнище.
Гости на събитието бяха представители на Местната и регионална власт, Институции, Граждански организации, образователни институции, Европейски центрове, международни лектори, граждани.
 Отворена дискусия