palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект „Мост за преодоляване на различията (Bridging the Gap), PROJECT NUMBER: 2021-1-EL02-KA220-YOU-000028780, Newsletter 2

Project Results 1 – Newsletter 2 (3)