palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Покана за участие в Кариерна борса в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Работодатели от Югозападна България могат да се включат в Кариерна борса в сградата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 27 февруари от 09:00 ч, по време на която да проведат срещи със студенти в бакалавърски и магистърски програми. Работодателите трябва да се регистрират до 16 февруари. Към настоящата покана са приложени Програмата на Кариерната борса, както и регистрационния формуляр, с който работодателя да заяви участие в борсата.Покана Програма Регистрационен формуляр