palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Учебни визити в Испания на партньорите по проекта

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се състоя учебна визита в гр. Лорка, Испания. В рамките на 3 дни партньорите посетиха Дневен център за хора с увреждания APANDIS- град Лорка, Испания, неправителствена организация ASDIFILOR- град Лорка, която се занимава с подобряване на градската среда в полза на хората с увреждания и Политическо-религиозна организация-ASPRODES, град Лорка, Испания.