palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“

 

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020

 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.

Ако имаш идея как да решиш конкретен проблем, ако си силно мотивиран и вярваш, че идеята ти е устойчива и има мащабен потенциал, имаш възможността да се включиш в нашия проект и да помогнеш, както на себе си, така и на тези, за които го правиш.

Ще имаш възможност да разбереш кои са начините за създаване на социален Startup, ще получиш подкрепа за разработване на идеята си и ще почерпиш вдъхновение от други млади предприемачи и експерти в най-различни области. Кандидатствай до 15 април 2019 г. 17:00 ч.  като попълниш формата, която можеш да откриеш на адрес: https://goo.gl/forms/yJbtVJ6ALvYCZFVQ2.

 

Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.

 

Конкурсът е част от проекта „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.

 

Всички участници имат ангажимент да представят концепция за иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем, с която да участват в конкурса.

 

Срок за попълване на онлайн формуляра (https://goo.gl/forms/81JeMkgEyej4BZuW2) е 15 април 2019 г. 17:00 ч.

За допълнителна информация може да посетите www.bcentermaritza.weebly.com.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на ел. поща bcmaritza2009@gmail.com.

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 

ЧАСТ 2: БИЗНЕС ИДЕЯ

Описание на бизнес идеята

Кандидатът е описал подробно, задълбочено, непротиворечиво и издържано конкретен продукт/услуга. Кандидатът е представил описание на средата, в която ще се реализира идеята. Кандидатът е описал дейностите, в тяхната последователност, необходими за реализация на идеята, като е посочена логическата обвързаност между тях.

10 т.

 

Кандидатът е описал детайлно, подробно, задълбочено, непротиворечиво и издържано конкретен продукт/услуга, но не е представил описание на средата, в която ще се реализира идеята и не е описал дейностите, необходими за реализацията й.

6 т.

 

Кандидатът е описал конкретен продукт/услуга, но не подробно и задълбочено. Описал е средата, в която ще се реализира, както и дейностите в тяхната последователност и логическа обвързаност.

4 т.

 

Кандидатът е описал конкретен продукт/услуга, но не подробно и задълбочено. Описал е средата, в която ще се реализира, както и дейностите в тяхната последователност и логическа обвързаност.

Кандидатът не е описал подробно и задълбочено конкретен продукт/услуга. Не е описана средата, в която ще се реализира, но са описани дейностите в тяхната последователност и логическа обвързаност.

2 т.

 

Кандидатът не е описал подробно и задълбочено конкретен продукт/услуга. Не е описана средата, в която ще се реализира, не са описани дейностите в тяхната последователност и логическа обвързаност.

0 т.

 

Каква е връзката между бизнес идеята и решаването на конкретен социален проблем

Подробно и аргументирано е описан проблемът/нуждата, които се решават чрез бизнес идеята. Направен е анализ на генезиса на проблема и е предложена методология за неговото решаване чрез бизнес идеята. Описано е решението на конкретния проблем към момента на представяне на бизнес идеята.

10 т.

 

Проблемът/нуждата са описани не пълно и аргументирано. Описано е решението на конкретния проблем към момента на представяне на бизнес идеята.

6 т.

 

Подробно е описан е проблемът/нуждата, които се решават чрез бизнес идеята. Не е посочено решението на проблема към момента на представяне на бизнес идеята.

2 т.

 

Не е описан конкретен социален проблем. Няма яснота как този проблем се решава към момента на представяне на бизнес идеята

0 т.

 

Кои са потенциалните клиенти за Вашата бизнес идея

Представен е профилът на клиентите, които биха се интересували от предложения продукт или услуга. Направен е план за достигане до потенциални клиенти.

10 т.

 

Няма представен профил на клиентите, които биха се интересували от предложения продукт или услуга. Направен е план за достигане до потенциални клиенти.

6 т.

 

Представен е профилът на клиентите, които биха се интересували от предложения продукт или услуга. Няма план за достигане до потенциални клиенти

  1. т.

 

Няма представен профил на клиентите, които биха се интересували от предложения продукт или услуга. Няма план за достигане до потенциални клиенти

0 т.

 

Какво е конкурентно предимство на Вашата бизнес идея

Посочено е конкурентното предимство на продукта/услугата.

Направено е описание на характеристиките на продукта или услугата, заради които те биха били предпочетен от клиентите в сравнение с конкурентни продукти и услуги.

10 т.

 

Посочено е конкурентното предимство на продукта/услугата.

Не е направено е описание на характеристиките на продукта или услугата, заради които те биха били предпочетен от клиентите в сравнение с конкурентни продукти и услуги.

6 т.

 

Не е посочено е конкурентното предимство на продукта/услугата.

Направено е описание на характеристиките на продукта или услугата, заради които те биха били предпочетен от клиентите в сравнение с конкурентни продукти и услуги.

2 т.

 

Не е посочено конкурентното предимство на продукта/услугата.

Не е направено описание на характеристиките на продукта или услугата, заради които те биха били предпочетен от клиентите в сравнение с конкурентни продукти и услуги.

0 т.

 

ЧАСТ 3: ФИНАНСИ

 

Каква е първоначалната инвестиция, според Вас, която е необходима за стартиране?

Има предложена стойност за първоначална инвестиция

10 т.

 

Месечните разходи за осъществяване на бизнес идеята

Има направена сметка на месечните разходи за осъществяване на бизнес идеята

10 т.

 

Очаквани приходи от реализирането на бизнес идеята

Има направен план за очаквани приходи от бизнес идеята

10 т.

 

ЧАСТ 4: ЕКИП

 

Екип

Има предложен екип за изпълняване на бизнес идеята

10 т.

 

ЧАСТ 5: ГОТОВНОСТ

 

Готовност

Има описани предприети стъпки за реализацията на бизнес идеята

10 т.