palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Ученици от НХГ ще изготвят рейтинг на активността на българските евродепутати

На 2 и 3 май 2018 г. на ученици от различни класове в  Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“  (бивша Солунска) в Благоевград бе представен блог по Програмата за училища посланици на ЕП, изработен от младшите посланици по програмата и и старши посланиците  Калин Маешки и Николай Куколев. Освен информация за Програмата за училища посланици на ЕП и свързаните с нея инициативи в гимназията, важно място заема електронният дневник на българските евродепутати. В него учениците от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ (евроклуб „Общество на знанието“) въвеждат различните форми на активност на българските представители в Европейския парламент, като за всяка от тях се получават съответен брой точки. Целта е според описаните критерии да се изработи рейтинг на българските евродепутати – междинен в края на м. юни тази година и годишен в края на м. декември. Тримата най-активни български евродепутати ще получат специален благодарствен адрес от учениците в НХГ и покана за среща в Благоевград. Инициативата е подкрепена и от Европейския информационен център „Европа директно“ в Благоевград.

Критерии за оценка на българските евродепутати:

  1. Член (редовен) на парламентарна комисия – 5 точки
  2. Участие в ръководството на парламентарна комисия или политическа група – 5 точки
  3. Участие на политически орган на Европейския парламент (Председателски съвет, Бюро, Квесторска колегия, Съвет на председателите на групи, Съвет на председателите на делегации, Ръководна група по въпросите на Брекзит) – 5 точки
  4. Участие в делегация на Европейския парламент – 3 точки
  5. Докладчик, координатор, докладчик за становище – 3 точки
  6. Изказвания и питания в Европейския парламент – 1 точка
  7. Участие в обществена инициатива – 2 точки
  8. Участие (изява) в българска или международна медия – 1 точка
  9. Публична среща с обществеността/избиратели – 1 точка
  10.  Индивидуален рейтинг на евродепутатите според  MEPranking.eu, умножен с коефициент 0.1.