palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”

С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing”

С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

САЙТ НА ПРОЕКТА – http://cci-bl.org/skills-balancing/