palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проектът „ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА“ с акроним ЕМПЛОКОМП

Проектът „ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА“ с акроним ЕМПЛОКОМП има две приоритетни оси – ЗАЕТОСТТА и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.

Проектният уеб сайт ЕМПЛОКОМП има за цел :

Да осигури по-гладка комуникация между партньорите по проекта, така че проектът да се управлява възможно най-ефикасно и ефективно.
Уеб сайтът ще осигори вътрешен чат и форум за всички проектни партньори.
Да осигури възможността да се качва разнообразна информцация, така че партниращите органи да могад да управляват възможно най-ефикасно и най-ефективно проекта.
Всички партньори ще могат да качват и свалят информация относно проект ЕМПЛОКОМП.

САЙТ НА ПРОЕКТА – http://www.emplocomp.eu/