palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект FRESH AIR

Договорът за субсидия за проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония“ е подписан на 25 май, 2011. Изпълнението на проекта е с продължителност от 1 година. Той ще приключи на 25 май 2012.

Проектът има за цел да изгради модел за увеличаване на привлекателността на региона чрез стимулиране на притока на публични и частни инвестиции. В този смисъл глобализацията на днешните пазари открива нови перспективи за по-слабо развитите региони, но е необходимо увеличаване на известността им. Въздействие се очаква и в увеличаването на гъвкавостта на местната икономическа система, насърчаване на местното предприемачество.

Трансгранично въздействие може да се изрази в няколко основни подобрения: (1) изяснени възможности за бизнес на местно ниво; (2) подобряване на трансграничните обществени транспортни връзки (3) изграждане на мрежа между туристическите оператори в зоната на проекта; (4) изработване на общ туристически продукт; (4) туристическите събития в обхвата на проекта ще дадат възможност да се установят преки контакти между операторите; (5) проектът ще допринесе за създаването на нови специалисти в областта на туризма; (6) популяризирането на региона като цяло ще доведе до по-голяма атрактивност.

 

САЙТ НА ПРОЕКТА – http://freshair-ipa.eu/