palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Членство

Предимства от членството в Търговско-промишлената палата

 1. Повече информация.
  С помощта на експертите от палатата всяка фирма, която желае това, може да получи покана и информация на посочения от нея е-mail адрес за организирани от палатата бизнес прояви в страната и чужбина – семинари, търговски изложения и панаири, тематични дискусии по актуални за бизнеса проблеми, обучителни курсове и т.н.
 2. По-добър обществен имидж.
  Европейската практика показва, че фирмите, които членуват в професионални сдружения имат значително по-висок обществен авторитет в сравнение с останалите. Членството в тях им дава възможност за повече полезни бизнес контакти, осигурява им възможност за участие в редица обществени прояви и внимание от страна на медиите.
 3. По-висока професионална квалификация.
  Чрез участието на ваши фирмени работници и специалисти в преквалификационни и квалификационни курсове, тематични бизнес семинари и т.н.
 4. Бърз и лесен достъп до полезна бизнес информация.
  Чрез консултантите на ТПП – Благоевград и тези от Българската търговско-промишлена палата – София, вие ще имате възможност да направите консултация по всички важни за вас и фирмата ви въпроси.
 5. Достъп до интересни бизнес оферти.
  Българската търговско – промишлена палата издава седмичен бюлетин с оферти на наши и чужди фирми. До тези полезни оферти може да стигнете чрез нашата WEB страницата и тази на БТПП.
 6. Повече приятели и делови партньори.
  Успяващите хора могат да бъдат не само добри бизнесмени, добри партньори , но и добри приятели. Чрез контактите, които ще имате по време на участието си в различни бизнес семинари, дискусионни форуми и публични срещи, вие ще създадете нови и полезни контакти, ще спечелите приятели и нов фирмен имидж.
 7. Актуална информация за обявени донорски програми,
  финансирани от наши и европейски финансови институции – програма ФАР, Световната банка за развитие, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и горите.
 8. Възможности за по-активно публично участие
  в решаването на част от проблемите, които пряко или косвено засягат интересите на предприемачите от региона на съответната община или област.
 9. Безплатна реклама в Уеб страницата на палатата.
  Всеки член на Търговско-промишлената палата има практическата възможност да представи безплатно за срок от 3 месеца в нейната WEB страница / в обем до 50 кв.см. или до 600 символни знака/ своя рекламна бизнес-визитка.
 10. Съдействие и консултантска помощ от палатата
  за издаване на удостоверение за цифров подпис, подготовка на документи за въвеждане на системи за управление на качеството – ISO 9001 и 14001, за регистрация и защита на фирмена марка и др.
 11. Легализация на Вашите фирмани документи
  и съдействие за регистрация на обекти от областта на интелектуалната собственост – фирмени марки ,фирмени знаци, образци и т.н.

Членството в Търговско-промишлена палата – Благоевград е доброволно

За членство в палатата са необходими следните документи: