palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Управителен съвет

Съгласно устава си, Търговско-промишлената палата, като сдружение с нестопанска цел в частна полза, се управлява от 5-членен управителен съвет:


председателGSM: 0898 647 701′,’тел.: 073/88 15 23′
GSM: 0888 264 575
GSM: 0888 702 617
GSM : 0889 800 392
GSM: 0888 509 696