palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Представителства

КОНСЕНСУСНО Е УБЕЖДЕНИЕТО НА УС на Търговско-промишлената палата, че бизнесът трябва да има свой легитимен публичен представител във всяка община в региона на Благоевградска област, който да говори от негово име, да партнира на държавните и общински администрации, да подкрепя всяка разумна политика, водеща до повишаване на жизненото равнище на хората в съответната община, както и до ново качество на човешките трудови ресурси.

СЪЗДАВАНЕТО на Общински бизнес представителства към Търговско-промишлена палата – Благоевград в областта е тест за способността на регионалния бизнес да се организира в един по-демократичен и модерен формат, чрез който да бъдат осъществявани публичните и неформалните контакти с държавните и общински административни структури, както и да бъдат защитавани много по-активно интересите на малките и средни фирми в съответната община.Приоритетните задачи на Общинските бизнес представителства на палатата:

  • Обединяване усилията на предприемачите от съответната община за решаване на актуални проблеми, свързани с нейното стопанско и обществено развитие;
  • Осигуряване за работодателите на по-широко и авторитетно институционално представителство пред общинските и държавни институции;
  • Разширяване на ползотворните партньорски контакти между бизнеса и местните общински структури при изготвяне на програми, свързани с финансовата стабилност на общинската икономика и развитието на наличния стопански и кадрови ресурс в региона на общината;
  • Предлагане на експертни мнения по въпроси, свързани с общественото и икономическо развитие на общината;
  • Осигуряване на текущ обмен на информация между фирмите, членове на бизнес представителството и фирмите, които подкрепят неговата публична дейност;
  • Генериране на конкретни идеи, предложения и решения, които биха осигурили по-оптималното форматиране на общинската финансово-икономическа и социална политика;
  • Участие на бизнес представители в публични прояви и инициативи – като например: Тристранен съвет за сътрудничество, Общински съвет за безопасни условия на труд, Регионален съвет по трудова заетост, Комисия по обществени поръчки и т.н.;
  • Защита на предприемачеството от опити за неговото елиминиране като фактор в обществено-икономическия живот на общината;
  • Привличане на нови фирми за членове на Общинското бизнес представителство към Търговско-промишлената палата в Благоевград.“;


КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО ОБЩИНСКО БИЗНЕС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Всяко юридическо лице, което е член на Търговско-промишлената палата, може да стане член и на общинското бизнес представителство в региона където е позиционирана основната му производствена дейност. Достатъчно е само една молба до председателя на местното бизнес представителство. Останалото е грижа на Търговско-промишлената палата.

От 2007 година със създаването в част от общинските центрове на областта на общински бизнес представителства на Палатата, в управителния съвет получиха право да членуват и техните председатели:инж. Живко СУЧЕВ, управител на „Високоговорители“ АД“;

GSM: 0888 619 829
тел.: 073/88 42 82, 073/88 42 95
e-mail: vissokogovoriteli@abv.bg„;

Костадин ЛЕВЕНОВ, управител на LES COMERCE“;

GSM: 0897 803 838
тел.: 0747/8 01 70
e-mail: perun_razlog@abv.bg„;

Николай ТОМОВ, главен управител на Интерхотел Сандански;

GSM: 0889 503 087
e-mail: n_tomov@ihsand.com


Пламен САПУНДЖИЕВ, управител на АЛТКО – ЕООД

GSM: 0888 534 450
тел.: 0743/20 41, 02/978 44 14
e-mail: alt_ko @abv.bg

Петър ТАБАКОВ, управител на „ТАБАКОВ & KO“;

GSM: 0887 946 555
тел.: 02/962 14 85, 02/962 18 10
e-mail: office@tabakov.biz

Марио ЛАЗАРОВ, управител на фирма „Марио Лазаров“;

GSM: 0887 776 636
e-mail: m.lazarov@mail.bg


Ивайло ЧЕРКЕЗОВ, управител на фирма „ЧЕРКЕЗОВ“ ООД“

GSM: 0888 300 091
тел.: 0734/84 88
e-mail: cherkezov@dir.bg

Ангел БЕЗЕВ, управител на фирма „“

GSM: 0889 534 424
e-mail: angelbezev@abv.bg

Иван ШКЕВОВ, управител на „Илинденски мрамор“

GSM: 0888 619 829
e-mail:


Юлия ГРИГОРОВА, административен директор на „КОС АЛФА“ ООД“;

GSM: 0887 629 542
e-mail: kosalfa@yahoo.com