Е-Платформа за консултиране

Актуална информация

24.06.2015
На 22 юни в Солун се състоя среща на партньорите по проекта.
виж още...

22.06.2015
В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи „Подкрепа за развитие на Поддържащ център“ по дейност 5.4 „Изграждане на Поддържащи центрове“ на ДКД Консултинг ЕООД.
виж още...

15.06.2015
При изпълнение на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи провеждането на Професионални семинари на ЦПО към „Мисев“ЕООД.
виж още...

10.12.2014
SUPPORT CENTER - ПОДДЪРЖАЩ ЦЕНТЪР. Изпратете ни Вашето запитване онлайн или в офиса на ТПП-Благоевград.
виж още...

10.09.2014
С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун.
виж още...

12.06.2014
Втората работна среща бе проведена в сградата на Съвместният Технически Секретариат (JTS) в Солун.
виж още...

14.03.2014
ТПП-Благоевград участва в Откриваща среща по проект „Скилс Баланскинг“ в град Серес на 14.III.2014г.
виж още...


ДОГОВОР No. B3.31.01

Проектът се съфинансира от ERDF по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013
Партньори по проекта:

 • THE LEAD PARTNER: THE MINISTRY OF EDUCATION/ GENERAL SECRETARIAT FOR LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS
  Главният парньор: Министерство на Образованието / Главен Секретариат по Обучение през Целия Живот и Религиозни Дейности

 • MUNICIPALITY OF THESSALONIKI
  Община Солун

 • INTERBALKAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
  Междубалкански Институт по Публична Администрация

 • LABOUR INSTITUTE OF GSEE (GENERAL CONFEDERATION OF GREEKWORKERS)
  Институт на Труда

 • GREEK INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION
  Гръцка международна бизнес асоциация

 • VOCATIONAL TRAINING CENTER OF HELLENIC CONFEDERATION OF PROFESSIONALS CRAFTSMEN AND MERCHANTS - HEAD BRANCH OF CENTRAL MACEDONIA
  Център по Професионално Обучение на Гръцката Конфедерация на Професионалните Занаятчии и Търговци

 • SERRES CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
  Търговско-промишлена Палата - Серес

 • CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – BLAGOEVGRAD
  Търговско-промишелна Палата - Благоевград

 • SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”
  Югозападен Университет „Неофит Рилски“