Е-Платформа за консултиране

Актуална информация

24.06.2015
На 22 юни в Солун се състоя среща на партньорите по проекта.
виж още...

22.06.2015
В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи „Подкрепа за развитие на Поддържащ център“ по дейност 5.4 „Изграждане на Поддържащи центрове“ на ДКД Консултинг ЕООД.
виж още...

15.06.2015
При изпълнение на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи провеждането на Професионални семинари на ЦПО към „Мисев“ЕООД.
виж още...

10.12.2014
SUPPORT CENTER - ПОДДЪРЖАЩ ЦЕНТЪР. Изпратете ни Вашето запитване онлайн или в офиса на ТПП-Благоевград.
виж още...

10.09.2014
С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун.
виж още...

12.06.2014
Втората работна среща бе проведена в сградата на Съвместният Технически Секретариат (JTS) в Солун.
виж още...

14.03.2014
ТПП-Благоевград участва в Откриваща среща по проект „Скилс Баланскинг“ в град Серес на 14.III.2014г.
виж още...


ДОГОВОР No. B3.31.01

Проектът се съфинансира от ERDF по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013
На 22 юни в Солун се състоя среща на партньорите по проекта.

Дата:24.06.2015

На срещата представител на фирмата „Админа – България“ ЕООД, изпълнител на дейност 5.2. „Създаване на мрежи от организации за учене през целия живот“ по проект Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния региона“ по Програма за ТГС Гърция-България 2007-2013, представи доклад за Методи за развитие на стратегии за учене през целия живот.


Съгласно проекта ще се осъществят срещи на Центрове за професионално обучение, неправителствени организации в сектор обучение и държавни институции с цел създаване на партньорска мрежа от гореизброените. В хода на работата по дейността ще бъдат обсъдени общи и специализирани цели на мрежата, както и набелязани възможности за по-нататъшно разширяване и устойчиво развитие. Ще бъде подписан и меморандум за сътрудничество между всички партниращи си организации.


Проект: Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион Проект: Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регионВ рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи „Подкрепа за развитие на Поддържащ център“ по дейност 5.4 „Изграждане на Поддържащи центрове“ на ДКД Консултинг ЕООД.

Дата:22.06.2015

НПри изпълнение на договора за възлагане, беше разработена он-лайн платформа за консултиране, намираща се на следния адрес: http://consultancy.dkdconsulting.org/


В рамките на Презентационни дни, които се състояха на 20-21 юни в офиса на ТПП-Благоевград, беше представена платформата, чрез наръчник за консултиране. На присъстващите бяха раздадени, информационни и мотивационни материали. Бяха проведени консултации на място.


http://consultancy.dkdconsulting.org/При изпълнение на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи провеждането на Професионални семинари на ЦПО към „Мисев“ЕООД.

Дата:15.06.2015

Семинарите се състояха в периода -5.05.-12.06.2015г. в Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение. Обучителните семинари бяха на теми:


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Електротехник


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Строител-монтажник на метални конструкции


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Производител в хранително-вкусовата промишленост


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Водопроводчик


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Брокер на недвижимо имущество


Законови изисквания за придобиване на квалификации, специфики и предизвикателства на обучителния процес за професия: Автомонтьор


Проект: Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион Проект: Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион Проект: Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регионSUPPORT CENTER - ПОДДЪРЖАЩ ЦЕНТЪР

Дата:10.12.2014

С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун. Този Инфо ден бе част и от ежегодния фестивал на Солун. На това събитие присъстваха представители на всички партньори, но главният му акцент падна върху запознаването на обществото с проблемите в трансграничния регион и защо и как този проект ще помогне част от тях да се отстранят. След края на информационния ден бе официално представено и осветено място за ТПП-Серес в едно от панаирните халета.


Поддържащият център е създаден в рамките на дейност 5.4. по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing”/, С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013.


Основната цел на екипа на Поддържащия център е да предлага консултации, касаещи технически умения и изисквания, акредитацията на професионални квалификации, както и „меки умения“ в сферата на 10 професии от трансграничния регион, избрани в партньорство от деветимата партньора по проекта.


На място, в офисите на Търговско-промишлена палата- Благоевград /находящи се на ул. „Тодор Александров“ 23, ет. 6/, както и он-лайн на следния адрес: Изпратете ни Вашето запитване. може да получите безплатни консултации от нашия екип, както и да се запознаете с разработената Харта на уменията в трансграничния регион.


Лица за контакти:
Надка Ангелова- мениджър на дейността;
Адриана Кръстева- административен помощник;
Пламен Вълчев- консултант секторна експертиза;
Лилия Бояджиева-Димитрова- консултант секторна експертиза
Митко Зрънчев- консултант секторна експертиза
Георги Шавулев- консултант секторна експертиза
Заповядайте всеки ден между 10:00 и 16:00 ч. на място в офиса на ТПП-Благоевград или изпратете запитването си на следния имейл:Изпратете ни Вашето запитване.


Инфо ден

Дата:10.09.2014

С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун. Този Инфо ден бе част и от ежегодния фестивал на Солун. На това събитие присъстваха представители на всички партньори, но главният му акцент падна върху запознаването на обществото с проблемите в трансграничния регион и защо и как този проект ще помогне част от тях да се отстранят. След края на информационния ден бе официално представено и осветено място за ТПП-Серес в едно от панаирните халета.


Втората среща по проекта

Дата:12.06.2014

Втората работна среща бе проведена в сградата на Съвместният Технически Секретариат (JTS) в Солун. Тя имаше за цел партньорите да обсъдят тръжни процедури, работни пактеи и други допълнително въпроси, свързани с проекта. Освен представители на всички партньори, разбира се, имаше и присъствие от страна на Съвместния Тхнически Секретариат. Срещата се проведе на 12.VI.2014г.


Първа среща по проекта (Kick-off meeting)

Дата:14.03.2014

ТПП-Благоевград участва в Откриваща среща по проект „Скилс Баланскинг“ в град Серес на 14.III.2014г. На срещата участваха представители на всички партньори по проекта. Целта на срещата бе затопляне на отношенията между партньорите и поставяне на основните въпроси, свързани с проекта.