Е-Платформа за консултиране

Актуална информация

24.06.2015
На 22 юни в Солун се състоя среща на партньорите по проекта.
виж още...

22.06.2015
В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи „Подкрепа за развитие на Поддържащ център“ по дейност 5.4 „Изграждане на Поддържащи центрове“ на ДКД Консултинг ЕООД.
виж още...

15.06.2015
При изпълнение на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи провеждането на Професионални семинари на ЦПО към „Мисев“ЕООД.
виж още...

10.12.2014
SUPPORT CENTER - ПОДДЪРЖАЩ ЦЕНТЪР. Изпратете ни Вашето запитване онлайн или в офиса на ТПП-Благоевград.
виж още...

10.09.2014
С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун.
виж още...

12.06.2014
Втората работна среща бе проведена в сградата на Съвместният Технически Секретариат (JTS) в Солун.
виж още...

14.03.2014
ТПП-Благоевград участва в Откриваща среща по проект „Скилс Баланскинг“ в град Серес на 14.III.2014г.
виж още...


ДОГОВОР No. B3.31.01

Проектът се съфинансира от ERDF по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013
Добре Дошли!

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”

С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing”

С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013.

Повече информация за проекта може да намерите тук.


Работни пакети и дейности на проекта:


Проектът се състои от 5 основни пакета от дейности, а именно:

1. Управление и координация,

което включва управление и организация на проекта, изготвяне на отчети за прогреса на проекта, провеждане на 6 работни срещи.


2. Информация и публичност,

което включва разработване на уеб-сайтове, провеждане на информационни дни, публични конференции и изработка и разпространение на различни промо материали.


3. Теоретически контекст на проекта,

което включва проучване на правната и институционална рамка, бенчмаркинг и инвестиции, адаптация на различни инструменти, проучване на сертификационни програми.


4. Процедури за засилване на професионалното образование и обучение,

което включва създаване на „Харта на уменията” за граничната област, създаване на сертификационна система за двете гранични държави, организиране на работни срещи.


5. Промотиране на Стратегия за обучение през целия живот,

което включва развитието на електронен наръчник, трансгранични мрежи на сътрудничество, рамка на квалификации и създаване на центрове за подкрепа.