palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Бизнес панаир в Благоевград с гръцки производители

На 15.10.2022 г. се проведе бизнес Експо STRENGHTEN в Парк Македония, зала Орфей. Изложението събра 30 гръцки и 30 български производители от секторите Агро-хранителен, Строителни материали, Туризъм и Творческа индустрия.
Изложението беше организирано от Търговско-промишлена палата-Благоевград в сътрудничество с Община Благоевград.
Ден по-рано, на 14.10.2022 г. организаторите на бизнес Експо STRENGHTEN  проведоха делови (B2B) срещи между гръцки и български компании и посетиха местни производствени фирми.

Тази публикация е отговорност единствено на ТПП-Благоевград и по никакъв начин не отразява официалното становище на Европейския съюз, Управляващия орган на програмата Interreg V-A Гърция-България, СТС и двете участващи страни.