palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Диагностика и консултиране на предприемачи

Диагностика и консултиране на предприемачи

Започва дейност Диагностика и консултиране на предприемачи и бъдещи предприемачи  –  дефиниране на цели, визия и насоки за стартиране на бизнес/развитие на бизнеса на съществуващи предприемачи. За целите на диагностиката ще бъде използван инструментариум предоставен от Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград, както и методологията за извършване на диагностиката. Дейността е по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ (Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad), с акроним „PEIRA“ .