palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ CREATIVE HUB (ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР)

Екипът на проект CREATIVE HUB кани всички заинтересовани граждани и фирми на информационна среща за представяне на проект CREATIVE HUB (ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР) с пълно наименование на проекта «Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи в сектора на модната промишленост, създаване на механизми за развитие на дизайнерския сектор в трансграничния регион Гърция-България»

Събитието ще се проведе на 28 юни 2022 от 13:30 часа в гр. Благоевград в зала „22-ри Септември“ в сградата на община Благоевград. ПОКАНА_Creative Hub_Инфо-среща_28-06-2022