palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Нови възможности за социално включване за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения в Благоевград и Симитли

Doc1 Doc2

Започва изпълнението на проект „Нови умения и социално включване “, Договор № BG05M9OP001-2.082-0003-C01 , изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси““(2014-2020) , процедура BG05M9OP001-2.082 – Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.

 

Продължителността на проекта е 18 месеца, а дейностите се изпълняват в партньорство между три организации: БГ Региони ООД , Сдружение Търговско-промишлена палата –Благоевград и Сдружение „Асоциация за професионално обучение и развитие ЛОГОС“ и се реализират в общините Благоевград и Симитли.

 

Целева група са лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения от Защитени жилища и ЦНСТ в Благоевград и Симитли. Дейностите включват работа в различни ателиета и възможности за активност и спорт. Изпълнението предвижда провеждане на различни инициативи,които да популяризират доброволчеството, включително сред бизнеса.

 

Чрез действията ще се подкрепят местни социални инициативи, които насърчават личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в резидентни услуги, като алтернатива на социалното изключване.