palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Провеждане на проучване по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“

 

 

В рамките на дейност Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ще се проведе проучване сред бизнес организации и работодатели. Целта на проучването е да се определи нуждата от информация сред работодателите, касаеща социалното предприемачество и социалните политики. Следващите стъпки по дейността предвиждат провеждането на добре структурирани и фокусирани информационни кампании. Ако имате желание да сте част от проучването, попълнете анкетата ни онлайн и ни я изпратете на адрес: palata_bl@abv.bg или ни посетете в офиса за допълнителни консултации с наш експерт. АНКЕТА