palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Речник на компетенциите

В рамките на проект S.M.I.Le. проучването в референтните контексти на партньорството има за цел да анализира и оцени от качествена и количествена гледна точка професионалния профил чрез изследване и чрез фокус групи.

Двустепенната изследователска работа представлява предшественика и основата на настоящия документ: Междукултурен речник на компетенциите на търговски представител и служи за определяне на характеристиките и за изграждане на професионален профил, който е цел на S.M.I.Le. проект, както и съдържанието на съответните курсове за обучение. Учебното съдържание ще бъде предоставяно на бенефициентите по смесени (традиционни и напреднали) техники на обучение, чрез лекции, електронно обучение, опит на терен и обучение по филми.

„Речникът на компетенциите“ е готов и одобрен от партньорите за окончателно разработване. Всички заинтересовани лица могат да се свържат с местните партньори по проекта.Проект: Управление на продажбите, Интер-култура, Обучение IO1 – задача 1.3