palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ, ISO консултации и метода на туристическия стимул между България и БЮРМ“

Основните дейности, които този проект включва са:

ISO Консултации за 12 туристически организации (6 в България и 6 в БЮРМ), които осигуряват устойчивост от предишния проект FreshAir 2 и представляват утвърждаване на добри практики за увеличаване на икономическия капацитет на туристическия бизнес в трансграничния регион

Втората основна дейност е изследването на Туристическия стимул. Туристическият стимул е бизнес пътуване, която е предназначено да мотивира или да предизвика действия, като награда за тези действия от служители или бизнес партньори.

Tриезична книга за представяне на метода на туристическия стимул като средство за засилване на икономическата привлекателност на трансграничния регион
Повече информация на сайта по проекта http://3.freshair-ipa.eu/bg/