palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“

Краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

 

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

 

• Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“.

 

През 2018г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:

 

• 15 февруари 2018г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

 

• 26 април 2018г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“

 

• 4 октомври 2018г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

 

Източник: www.hrdc.bg