palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Национална покана за кандидатстване по КД3, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“

Краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Източник: www.hrdc.bg