Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е в основата на Плана „Юнкер“. ЕФСИ е създаден в рамките на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Кой може да кандидатства:
• Компании с всякакъв размер;
• Субекти от публичния сектор;
• Национални насърчителни банки;
• Търговски банки и други финансови посредници, предлагащи финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация;
• Комунално-битови предприятия;
• Специфични инвестиционни платформи.